فیلم  

انتقاد تند و تیز مجری شبکه ۵ به مهناز افشار را در این ویدئو را مشاهده کنید.