فارس/ ساعتی قبل و مطابق با اطلاعیه بورس انرژی، عرضه محموله یک میلیون بشکه ای نفت خام در این بورس آغاز شد.گفتنی است در آستانه آغاز عرضه نفت در بورس انرژی، فریبا اخوان، معاون عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه گفت: تاکنون چهار شرکت ایرانی وجه سپرده ۱۰ درصدی برای شرکت در معامله نفت خام سبک ایران از طریق رینگ بین الملل بورس انرژی را به حساب سمات واریز کرده اند.
ساعت ۱۴:۰۰: عرضه نفت در بورس انرژی آغاز شد.
ساعت ۱۴:۱۵: پیگیری های خبرنگار بورس فارس حاکی از آن است که سه خریدار برای حضور در این رقابت اعلام آمادگی کرده اند که یکی از این خریداران، یک شرکت چند ملیتی است. همچنین هم اکنون روند رقابت بر سر خرید نفت خام سبک ایران در بورس انرژی به دلیل صدور تاییده واریز وجه سپرده نزد سمات و امور اداری مربوط به آن با توقف موقت مواجه شده است.
ساعت ۱۴:۴۵: گفته می شود متقاضیان خرید نفت خام از بورس انرژی در حالی برای حضور در این معامله اعلام آمادگی کرده اند که تاکنون یک ریال در سمات سپرده گذاری نکرده اند. با این حال، اسناد و مدارک مثبته آنها برای حضور در این معامله به تایید سمات رسیده است و برای اغاز رقابت مشکلی ندارند.
ساعت ۱۴:۴۸: خریدار سوم که یکی شرکت چندملیتی بود، کنار کشید. کارگزار این شرکت، شرکت کارگزاری رضوی بود. 
ساعت ۱۴:۵۰: بالاخره با همه بیم و امیدها برای انجام معامله امروز، لحظاتی قبل ۲ پیشنهاد خرید در مقابل سفارش فروش محموله نفت یک میلیون بشکه ای عرضه شده در بورس بر روی تابلوی معاملات نشست. هم اکنون بالاترین درخواست برای خرید یک محموله ۳۵ هزار بشکه ای نفت خام، قیمت ۶۲.۴ دلار به ازای هر بشکه است. پیشنهاد دیگر برای خرید این محموله، قیمت ۶۱.۸۵ دلار به ازای هر بشکه اعلام شده است. باید منتظر ماند و دید که آیا شرکت ملی نفت ایران نرخ پایه اعلامی خود یعنی ۷۹.۱۵ دلار به ازای هر بشکه را تا چه اندازه در برابر تقاضاهای موجود خواهد شکست؟
ساعت ۱۵:۰۰: شرکت ملی نفت ایران نرخ پایه اعلامی خود را به ۷۴.۸۵ دلار به ازای هر بشکه کاهش داد. تعداد متقاضیان خرید نفت از بورس انرژی هم به شدت افزایش یافت و تقاضاهای ثبت شده در این زمینه، به ۸ عدد رسید. قیمت های پیشنهادی متقاضیان خرید نفت از بورس انرژی بین ۶۱.۸۵ تا ۶۹.۸۲ دلار به ازای هر بشکه قرار دارد.
ساعت ۱۵:۱۰: یکی از متقاضیان، درخواست خرید ۸ محموله ۳۵ هزار بشکه ای نفت خام با قیمت ۷۴.۸۵ دلار را داد و موفق به خرید این ۸ محموله شد. دو متقاضی دیگر، خواهان خرید یک محموله ۳۵ هزار بشکه ای نفت خام با قیمت های ۶۵.۵۵ و ۶۸.۶۵ دلار بودند که موفق نشدند.
ساعت ۱۵:۲۳: سه شرکت کارگزاری بانک پارسیان، شرکت کارگزاری بانک رفاه کارگران و شرکت کارگزاری خبرگان سهام سه کارگزار خریدار ۸ محموله نفت خام سبک ایران در بورس انرژی بودند.
ساعت ۱۵:۲۷: شرکت کارگزاری خبرگان سهام وابسته به صندوق بازنشستگی نفت، خریدار ۱۴۰ هزار بشکه نفت خام از بورس انرژی بود و ۱۴۰ هزار بشکه مابقی را دو شرکت کارگزاری بانک پارسیان و بانک رفاه کارگران از آن خود کردند.
ساعت ۱۵:۲۸:‌ با توجه به معامله موفق امروز عرضه نفت خام در بورس انرژی و شکستن طلسم این معامله پس از ۷ سال، خبرها حاکی است عرضه محموله های یک میلیون بشکه ای نفت خام در بورس انرژی به صورت هفتگی و در یک نوبت ادامه خواهد یافت.
ساعت ۱۵:۳۰: گزارش ها حاکی است فهرست خریداران امروز نفت از بورس انرژی، مجموعه ای از شرکت های خصوصی هستند که وابستگی آنها مشخص نیست.