تسنیم / معاون بازرسی، نظارت و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان گفت: بازرسان سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان یک بانک خصوصی در مرکز استان را ۷۹ میلیون ریال جریمه کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن وتجارت استان گلستان، علی اصغر اصغری اظهار داشت: در پی گزارش ارسالی به ستاد خبری سازمان صنعت،معدن و تجارت استان گلستان مبنی بر تخلف یکی از بانک‌های خصوصی در شهرستان گرگان، بررسی موارد در دستور کار بازرسان این سازمان قرار گرفت.