فیلم  

آخرین خبر/ ماجرای ساخت ویلای غول آسا در یکی از مناطق ییلاقی لواسانات تهران که دارای سند شخصی بود.