فیلم  

روایت رحیم‌پور ازغدی از سانسور پیاده‌روی اربعین توسط رسانه های دنیا را مشاهده می کنید.