تسنیم/ یک مقام فرانسوی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرده :

«ابزارهای حقوقی» برای راه‌اندازی ساز و کار مالی ویژه اتحادیه اروپا برای تسهیل مبادلات با ایران ظرف چند روز آینده ایجاد می‌شود.