باشگاه خبرنگاران/ مداحی رحلت رسول اکرم (ص) با نوای محمدرضا طاهری و حسین طاهری