04:51:39

تسنیم/ حناچی با کسب ۱۱ رأی به‌عنوان شهردار جدید تهران انتخاب شد.

در جریان صدمین جلسه شورای شهر تهران انتخاب شهردار جدید تهران از بین دو گزینه عباس آخوندی و پیروز حناچی در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

در همین رابطه اعضای شورای شهر تهران در نهایت پیروز حناچی را با کسب 11 رأی از 21 رأی به‌عنوان شهردار جدید تهران انتخاب کردند.

آخوندی نیز 10 رأی کسب کرد.