ایسنا / دادگاه لاهه با بررسی اعتراض ایران به نقض معاهده مودت که در سال 1955 میلادی بین دو کشور ایران و آمریکا به امضاء رسیده بود، درنهایت به نفع ایران رای داد و دولت آمریکا را موظف به رعایت مفاد این عهدنامه کرد اما آمریکایی ها اعلام کردند این عهدنامه را فسخ می کنند.