تسنیم / محمد رویانیان به تکذیب اظهاراتش از سوی رسانه رسمی رئیس دولت نهم و دهم واکنش نشان داد.

 مصاحبه روز گذشته تسنیم با محمد رویانیان با واکنش‌هایی از سوی افراد مختلف مواجه شد و در یکی از این موارد رسانه رسمی رئیس دولت نهم و دهم، اظهارات مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس را تکذیب کرد.

رویانیان در واکنش به این موضوع به تسنیم گفت: هرگز نمی‌خواستم علیه شما حرفی بزنم یا کاری کنم، چون درست یا غلط در دولت شما کار کردم و همکار بودم. آنچه در «رودررو، بدون  سانسور» خبرگزاری تسنیم بیان کردم خاطره‌ای بیش نبود. هرچند دامنه تکذیب از سوی شما به وسعت کره زمین و حتی به آسمان‌ها هم رسیده و دامنه تایید شما صرفا در مربوط به آقایان «م» و «ب» است. لازم می‌دانم عرض کنم که آیا عزل منوچهر متکی وزیر خود را تکدیب می‌کنید؟ آیا عزل اینجانب را هنگامی که در روسیه بودم و انتصاب آقای کاتوزیان به عنوان مدیرعاملی پرسپولیس را تکذیب می‌کنید؟

وی ادامه داد: آیا درخواست از پیشکسوتان و امضای 17 نفر از آنها برای واگذاری باشگاه پرسپولیس به پیشکسوتان در ازای کناره‌گیری اینجانب را تکذیب می‌کنید؟ باید به استحضار برسانم که وقت قانونی و حتی وقت اضافه بازی امثال من و شما تمام شده و هرگونه تلاش بعد از اتمام بازی برای گل‌زدن آن هم به دروازه خودی هیچ امتیازی ندارد بلکه موجب نیشخند دیگران می‌شود. نمی‌شود هرگز خاطره‌ها چه تلخ و چه شیرین را محو کرد.