فیلم  

یا مهدی نیوز / سخنی از امام(ره) که هیچکس باور نکرد قاعده‌ای که اگر به آن عمل می‌کردیم مشکلات‌مان حل شده بودتصویربردار و تدوینگر: نوید مرسلی