فیلم  

فارس/ در ویدئوی خبر گزارشی از شایعات مهم و عجیب هفته را میبینیم که در آن از شایعات زلزله تا فیش حقوق 99 میلیونی مطرح میشود.