فیلم  

یا مهدی نیوز / هفتم آذر ۵۹، روز شهادت امیر دریادار محمد ابراهیم همتی، فرمانده ناوچه پیکان به همراه همرزمانش در عملیات مروارید به عنوان «روز ملی نیروی دریایی ارتش» نام گرفته است.