فیلم  

سرپرست فرمانداری چابهار: 3شهید و 15مجروح در عملیات انتحاری نیسان حاوی بمب به مقر نیروی انتظامی چابهار