فیلم  

 تصمیم «دونالد ترامپ» برای خروج نظامیان آمریکایی از سوریه و افغانستان، در پی بحران اقتصادی جدیدی است که آمریکا در سال ۲۰۱۹ با آن مواجه خواهد شد.