فیلم  

حادثه‌ای واژگونی اتوبوس در محوطه دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تا کنون 8 کشته و 27 زخمی برجای گذاشته است.