فیلم  

یا مهدی نیوز / سخنرانی سردار سلامی در مراسم با شکوه راهپیمایی 9دی ماه 1397