ایسنا / رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران از لزوم ورود شهردار تهران به حل مشکلات پرونده‌های مشارکتی با بخش خصوصی خبر داد.

مجید فراهانی : در مورد حضور  بخش خصوصی و سرمایه گذاران در شهرداری با اشاره به مشکلات حقوقی و بی اعتمادی بخش خصوصی، گفت: متاسفانه به دلیل برخی اختلاف نظرها در انجام پروژه‌های مشارکتی فیمابین بخش خصوصی و شهرداری تهران، پرونده‌های زیادی از سالهای قبل جمع شده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از  پرونده های مشارکت با بخش خصوصی به اختلاف نظر با شهرداری برخوردند و کار متوقف مانده است، ادامه داد: با اینکه پرونده ها  در حال رسیدگی هستند اما به دلیل اینکه تعدادشان بالاست،  نوبت رسیدگی شان  زیاد است.

فراهانی با بیان اینکه این پرونده ها در کمیسیون ماده 38 رسیدگی می شود اما به نتیجه رسیدن بسیاری از  پرونده ها تنها در حوزه اختیارات شهردار  تهران است، گفت: در جلسه‌ای با حناچی شهردار تهران،  پیشنهاد دادم که وی روزهای پنجشنبه خود را  فقط به بررسی پرونده های  قبلی مشارکتی که تعدادشان بسیار زیاد است،  اختصاص دهد تا شاهد حل مشکلات شویم و نیمی دیگر از روز خود را به بررسی پروژه های سرمایه گذاری و فرصت‌های جدید اختصاص دهد تا نهایتا سرمایه های بخش خصوصی را در زمین شهرداری فعال کنیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه به دلیل مشکلات حقوقی و عدم اعتماد به شهرداری در حوزه سرمایه گذاری سبب شده است که به دلیل  مدل نامناسب مشارکتی شهرداری شاهد آن باشیم که  بخش خصوصی کمتر راغب به مشارکت با شهرداری باشد، گفت:  لازم است که شهردار تهران وارد این موضوع شود چراکه زیر مجموعه اختیار لازم را برای حل این موضوعات ندارد.