فیلم  

برچیده شدن نرده های نماز جمعه امروز تهران به دستور حاج علی اکبری، امام جمعه جوان تهران بازتاب گسترده ای در فضای مجازی داشت.