رضا رشیدپور به حادثه «سانچی» که سال گذشته رخ داد، اشاره کرد و گفت: یکسال از سانحه سانچی گذشته است و چند پرسش مطرح می شود؛ کسی از خانواده های شهدای سانچی خبر دارد؟ آیا عرصه دریا برای دریانوردان ما امن تر شده است؟ آیا تسهیلات کاری، پرداخت ها، اضافه کاری ها و پاداش ها برای کسانی که جان در کفشان برای ایران کار می‎کنند، آیا تمهیداتی برای این ماجرا اندیشیده شده است؟