فیلم  

فارس/ اخیرا کلیپی منتشر شده که در آن «حسن عباسی» از ایران ۱۴۴۴شمسی می گوید، اما اصل ماجرا چیست؟جشنواره مردمی فیلم عمار با توجه به انتشار متن سندالگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، «ایران آینده» را محوریت خود قرار داد.غرفه هایی با نام ایران ۱۴۴۴ و روزنامه دیواری هدهد هم از بخش های جشنواره با این نگاه بود و «عباسی» نیز در حال خواندن آیتم‌های این غرفه هاست.