سایت خبری یا مهدی نیوز با هدف انتشار به موقع اخبار های به روز و تفکیک اطلاعات خبری روز و انتشار اخبار سیاسی , مهدویت , اقتصادی , تصویری , صوتی و..... قصد دارد شما هموطنان عزیز را در بدست آوردن اخبار روز یاری نماید امیدواریم با همت دوستان ما و یاری پروردگار الهی و پشتیبانی شما هموطنان فارسی زبان عزیزمان این مهم را به بهترین شکل طی الریق نماییم.


یا مهدی نیوز